Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
697.jpg
Viesnīcas menedžments
Tūrisms un Viesmīlība
Reģistrējieties

Viesnīcas menedžments

Viesmīlības menedžments / Viesnīcas menedžments

Profesionālās izglītības programmas licence Nr. P-15467 (Izglītības un zinātnes ministrija)

  Kursa mērķis

  Viesmīlības industrijas, viesnīcas dienesta struktūrvienību darba noteikumu pamatu zināšana, ņemot vērā Eiropas standartu. Mācību programmu vada profesionālie speciālisti-praktiķi.

  Mērķa auditorija

  Viesnīcas kvalitatīvā personāla sagatavošanai.

  Nodarbības notiek lekciju, apspriežu, diskusiju, treningu veidā.

  Apmācību rezultāts

  Absolventi saņem labu profesionālo sagatavošanu un iespēju veiksmīgi mācīties un celt kvalifikāciju turpmāk.

  Ir karjeras uzbūves perspektīva pa vertikāli un horizontāli (ar pāreju uz daudz lielākajām un pieprasītākajām viesnīcām).

  Mācību ilgums

  3 mēneši.  

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

   

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 12% atlaide. Akcijas laiks: 18.07-27.07.2024.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2024. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  15.08.2024 - 18.30 - 21.20 / ceturtdienā.

  04.09.2024 - 10.00 - 13.00 /trešdienās.

  21.09.2024 - 10.00 - 13.00 /sestdienās.

  Tiešsaistes (online) apmācības.

     

  Programmas saturs
  1. Viesmīlība un tūrisms. Viesmīlības un tūrisma pakalpojumu industrijas specifika. Viesnīcu lietas organizēšanas pamatmodeļi.
  2. Viesnīcu klasifikācija. Numuru fonds. Eiropas standarti.
  3. Viesmīlības menedžments. Pakalpojumu kvalitātes pārvaldība viesmīlības jomā. Mūsdienīgās viesnīcas pārvaldības struktūra. Viesnīcas dienesti, nodaļas, struktūrvienības.
  4. Rezervēšanas un izmitināšanas dienests. Dienesta darba tehniskie nodrošināšanas līdzekļi. Maksājuma dokumenti.
  5. Viesu apkalpošana. Viesu konflikti, sūdzības un to atrisināšana.
  6. Citi viesnīcas dienesti. 
  7. Viesnīcas drošības dienests. Šveicaru dienests un apsardzes dienests.
  8. Tūrista apdrošināšana, medicīniskās palīdzības organizēšana viesiem.
  9. Mūsdienīgās viesnīcas administratīvi saimnieciskais dienests. Sanitāri higiēniskās prasības.
  10. Numuru tehniskā stāvokļa kontrole. Darba aizsardzība, drošības tehnika, ugunsdrošības noteikumi.
  11. Personāla vadība. Konfliktu un stresu vadība.
  12. Vispārīgā psiholoģija. Pārrunas, publiskā uzstāšanās. Lietišķā saskarsme. Līderība. Motivācija. 
  13. Programmatūra.
  14. Preču virzīšana. Profesionālās pārdošanas.
  15. Kursa darba aizstāvēšana.
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  435,-€ /par visi kursu

  Maksājot pa daļām – 3 x 145,- € (ar PVN) 

    

  Mācību maksa individuāli

  25,00 EUR +21%PVN = 30.25 Eur (viena mācību stunda – 40min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  15.00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.