Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
139.jpg
Daiļdārzu plānošanas pamati
Dizains
Reģistrējieties

Daiļdārzu plānošanas pamati

Akreditācijs lapa AI 14050 līdz 22.12.2026.g.

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija

  Visi interesenti neatkarīgi no vecuma un izglītības. Iepriekšējas zināšanas nav obligātas.

  Apmācību rezultāts

  Lielākais ainavu dizaina kursu beidzēju ieguvums:

  • zināšanas un praktiski padomi,
  • kā izveidot unikālu dārza ainavas dizaina projektu,
  • kuru var īstenot dzīvē.

  Zināšanas un prasmes, kā samazināt dārza kopšanas izmaksas. Iegūsit zināšanas par stādāmajiem un būvniecības materiāliem.   
  Mācoties Ainavu dizaina kursos, Jūs ieguldīsit naudu pašizglītošanā un savā dārzā.

  Lai Jūsu dārzs izskatītos lielisks, Jūs varēsit izvēlēties labāko stilistisko risinājumu un dekoratīvos elementus.

   

  Mācību ilgums

  Daiļdārzu plānošanas pamati (6 mēneši)

  Profesionālās pilnveides izglītības programma.

  Nodarbību grafiks

  1 reizes nedēļā.

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 20% atlaide. Akcijas laiks: 01.06-15.06.2024.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2024.gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

  17.09.2024 - 10.00 - 13.00 /otrdienās, online nodarbības.

  19.09.2024 - 18.00 - 21.00 /ceturtdienās, online nodarbības.

  14.10.2024 - 18.00 - 21.00 /pirmdienās, online nodarbības.

  Vietu skaits ierobežots. 

   

  Programmas saturs
  1. daļa

  Priekšstats par ainavu. Ainavas elementi: Ainavas estetiskā vērtēšana.

  Augsne un reljefs. Kultūraugsnes. Mēslošanas pamatprincipi.

  Augu barības elementi.

  Izejas materiāli proektēšanai.

  Dārza zonas. Garšaugu darzs un sakņu darzs.

  Vienģimenes mājas apstādījumi.

  Gruntsgabala fizisko īpašību izpēte. Dārza vīzija.

  Minimālie attālumi kokiem, krūmiem no tikliem, komunikācijām.

  Cīņa pret nezālēm, kaitēkļiem, slimībām. Meslošana.

  Kokaugu bioloģiskās īpašības.

   

   

  2. daļa

  Puķu izvietojums apstādījumos.

  Dzīvžogs. Veidi. Ierikošana, kopšana.

  Krūmucirpšanas veidi.

  Augu krāsas. Krāsu aplis.

  Dārza telpa. Galvenie kompozīcijas elementi.

  Zemes darbi, reļefa veidošana.

  Ceļu, laukumu ierikošana. Apmalītes darzā. Kapnes darzā.

  Sētas. Vārti. Žogi.

  Vertikāla apzaļumošana. Terases. Laubes darzā.

  Mazās arhitektūras formas. Apgaisme darzā.

   Ierikošanas un kopšanas izmaksas.

   

  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs

  Proekta izstrādāšana

  Apmācību valoda
  latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  120,- EUR /mēnesī (Online nodarbības).

  145,-EUR /mēnesī (Kusi notiek mūsu studijas telpās).

    

  Mācību maksa individuāli

  30.00 EUR /1 mācību stundas

  1 mācību stundas ilgums 40 minūtes

   

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Valsts dokuments. Profesionālās pilnveides izglītības apliecība
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa

  15.00 EUR

   

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  *Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  *Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.