Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
557.jpg
Сeļojumu konsultants
Tūrisms un Viesmīlība
Reģistrējieties

Сeļojumu konsultants

Сeļojumu konsultants /tūrisma menedžeris 

Profesionālas izglītības programmas licence Nr. P-15246

Tūroperators Poētika ir  ALTA - Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas biedrs.

  Kursa mērķis

  iekšzemes un starptautiskā tūrisma organizācijas īpatnības; tūristu pieņemšana un apkalpošana. Tūrisma ceļojumu motivācija, tūrisma menedžments un mārketings, likumu bāze, tūrisma informācijas tehnoloģijas. Iespēja savas zināšanas pielietot tūrisma firmas praksē.

  Mērķa auditorija

  Kursi paredzēti speciālistu sagatavošanai tūrisma biznesa nozarē. Tiem, kas vēlas iegūt zināšanas un praksi, kas nepieciešami mūsdienīgam tūrisma menedžerim.

  Prasības apmācībai: ne jaunāki par 17.5 gadiem.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  4 mēneši  

  Pēc vēlēšanās – nosūtām uz praksi

   

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Īpašais piedāvājums - 10% atlaide. Akcijas laiks: 15.01 – 20.01.2023.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2023. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  20.01.2023 - 10:00 /piektdienās, online kursi; 

  16.02.2023 - 18:00 /ceturtdienās, online kursi.

  Kontaktnodarbības ar pedagogu ONLINE režīmā. 

  E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

  Programmas saturs

  Apmācību programma 2022/2023.mācību gadam (4 mēneši):

  Tūrisma biznesa tiesiskie aspekti. Normatīvā bāze.

  Ceļojumu veidi starptautiskajā, iekšzemes un ārvalstu tūrismā.

  Viesmīlība, apkalpošanas kvalitāte un pakalpojumu drošība. 

  Pārdošanas īpatnības viesmīlības nozarē.

  Tūrisma ģeogrāfija. Valstu novadpētniecība.

  Tūristu ekskursiju apkalpošana.

  Transporta pakalpojumi: autobuss, lidmašīna, prāmis.

  Vīzas. Pasu – vīzu formalitātes.

  Informāciju tehnoloģijas tūrisma biznesā. On – line sistēmas rezervācijas.

  Organizēšanas psiholoģija. Lekcijas, praktiskās nodarbības, treniņi.

  Līguma attiecības: ar klientiem, partneriem, korporatīviem klientiem, darba devējiem.

  Ceļojuma programmas izstrādāšana, produktu kalkulēšana.

  Tūrisma firmas biroja darba organizācija.

  Kursa darbs.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  135,00  EUR/mēn. (ar PVN21%)

  Mācību maksa individuāli

  24,00 + PVN = 29,04 EUR

  (viena mācību stunda – 40min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  9,00 евро 

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2023
  © 2010-2023 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.