Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
450.jpg
Auklīšu kursi /Bērnu aprūpes pamati
Mājas personāls
Reģistrējieties

Auklīšu kursi /Bērnu aprūpes pamati

Akreditācijs lapa AI 14049 līdz 20.12.2026.g.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei), ja aukle pieskata bērnu, kurš neapmeklē pašvaldības vai privāto pirmsskolu, no pusotra gada vecuma līdz bērna uzņemšanai pirmsskolā. 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumam 2023. gadā ir 194,81  eiro. 

 Mūsu mācību kursā ir iekļauts mācību bloks "Pirmās palīdzības sniegšana" (Jums atsevišķi nav jāiet uz papildu kursu "Pirmā palīdzība", lai iestātos uzskaitē IKVD dotāciju saņemšanai!)

Apmācību programma izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

  Kursa mērķis

  Iepazīšanās ar mūsdienu audzināšanas un attīstības metodēm dažāda vecuma bērniem, didaktiskās un attīstošās spēles, vecuma psiholoģija, aukles darba plānošana, psiholoģiskās adaptācijas veidi.

  Lektori: kvalificēti pasniedzēji – praktiķi ar pedagoģisko un medicīnisko izglītību, lielu darba stāžu ģimenēs.

  Mērķa auditorija

  Visiem tiem, kas vēlas sniegt pakalpojumus bērnu kopšanā. Kurss ir ļoti noderīgs arī jaunajām māmiņām.

  Apmācību rezultāts

  Profesionālās sagatavošanas valsts dokuments.

  Mācību ilgums

  40 mācību stundas 

  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Īpašais piedāvājums - 99,-EUR, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2024.gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

  23.05.2024 - 18:15 - 21:15 /2-3 reizes nedēļā.

  08.06.2024 - 10.00 - 15.30 /sestdienās.

  20.06.2024 - 18:15 - 21:15 /2-3 reizes nedēļā.

  Tiešsaistes (online) apmācības.

     

  Programmas saturs

  Reģistrācijas kārtība tiem, kas sniedz pakalpojumus bērnu pieskatīšanā (aukle).

  Darba attiecības starp darba devēju un aukli.

  Aukle(guvernante), speciālists bērnu kopšanā agrīnā un pirmsskolas vecumā.

  Bērnu radošums, attīstošās spēles.

  Metodes pielietojamas bērnu attīstībā un audzināšanā.

  Kopšanas īpatnības zīdaiņa vecuma bērniem.

  Vecuma psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija ģimenē un ar aukli (guvernanti).

  Pirmā palīdzība. Kā novērst traumu riskus.

  Pārrunas.

   

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  110,00 EUR

   

  Mācību maksa individuāli

  21.00 EUR (viena mācību stunda – 40 min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas

  99,-Eur

  Tālmācība: 1. Uzreiz pēc apmaksas tiek nosūtīti mācību materiāli par tēmām un kontroldarbiem. Nosūtiet mums pabeigtos testus pa e-pastu. Uzpildes laiks ir 2-3 nedēļas.

  2. Obligāti noklausit tēmas par sanitāriju, higiēnu un pirmo palīdzību (saskaņā ar grupas nodarbību grafiku).

     

  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība - valsts dokuments. Tiem, kas plāno iekārtoties darbā ārzemēs, izsniedzam sertifikātu angļu vai vācu valodā (par papildus samaksu (10,-Eur). Sūtīšana pa pastu: Ja vēlaties saņemt dokumentus pa pastu, tad dokumentu sūtīšana pa Latviju - 8,-Eur , uz ārvalstīm -15,-Eur.
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa

  15,00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

   

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.