Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
344.jpg
Tūrisma bizness
Tūrisms un Viesmīlība
Reģistrējieties

Tūrisma bizness

  Kursa mērķis

  Kursa mērķis ir: bāziskie tūrisma jēdzieni, veidi, līdzekļi un tūrisma darbības formas; iekšējā un starptautiskā (izejošā) tūrisma organizācijas īpatnības; ārvalsts tūristu pieņemšana un apkalpošana (izejošais tūrisms). Tiek aplūkoti daudzveidīgi tūrisma aspekti: tūristu ceļojumu motivācija, menedžments un tūrisma mārketings, tā likumdošanas bāze, informatīvās tehnoloģijas tūrismā.

  Pasniedzējs stāstīs Jums par formalitātēm, kas ir saistītas ar tūrisma kompāniju atbildību klientu priekšā (pases, vīzas, valūta, muitas); sniegs citu valstu formalitāšu raksturojumus.

  Mērķa auditorija

  Piedāvātais kurss paredzēts: speciālistu sagatavošanai tūristu biznesa jomā. Apmācību programmas teorētiskais materiāls ir pavadāms ar Rīgas pilsētas tūrisma firmu darba praktiskiem piemēriem.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  Tiešsaistes (online) apmācības.

  no 9 mācību st.

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 12% atlaide, apmaksājot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kursu sākuma!

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2024. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

   

  Programmas saturs

  Ekspress kurss

  1. daļa
  1. Tiesiskie aspekti. Normatīvā bāze. Likums «Par tūrisma darbības pamatiem LR».  
  1. Tūrisma procesa dalībnieki. Tūroperators. Tūraģents.
  1. Ceļojuma veidi starptautiskajā, izejošā un ienākošā tūrismā. Ceļojuma programmu izstrādāšana un izvēle. 
  2. daļa
  1. Tūrisma apkalpošanas līgums. Medicīniskā apdrošināšana. Apdrošināšanas veidi.
  1. Apkalpošanas kvalitāte un pakalpojumu drošība. Tūristu pakalpojumu izpildes procesa drošība.
  1. Uzturēšanās valsts likumu. Tūrista atbildība.
  3. daļa
  1. Viesnīcas serviss un ēdināšanas organizācija. Tūristu apkalpošanas tehnoloģiskā shēma viesnīcā.
  1. Tūristu transporta apkalpošana. Transporta ceļojumu un transportlīdzekļu klasificēšana.
  1. Tūristu ekskursiju apkalpošana. Ekskursiju sagatavošanas un organizēšanas tehnologijas (plānošana). Ekskursijas, grupas vadītāja loma. 
  4. daļa
  1. Pasu un vīzu jautājumi. 
  1. Tūrisma firmas konkurētspēja. Cenu veidošana, tūrisma pakalpojumu kalkulācija. 
  1. Firmas atvēršanas kārtība. Tūrisma biznesa vadības īpatnības.
  5. daļa
  1. Tūrisma un ekskursiju apkalpošanas kadru nodrošinājums. 
  2. Jautājumi par apliekamajiem nodokļiem.
  3. Informatīvas tehnoloģijas.
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa

   

   

  Mācību maksa grupā

   

  Mācību maksa individuāli

  € 35,00 (+ PVN 21%) /1 māc.st.

  1 mācību stundas ilgums 40 minutes.

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Sertifikāts/Certificate -latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība.

  Reģistrācijas maksa

  15.00 EUR 

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.