Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
771.jpg
Ekskursiju vadīšanas māksla
Tūrisms un Viesmīlība
Reģistrējieties

Ekskursiju vadīšanas māksla

Ekskursiju vadītāju kursi kopā ar Latvijas tūrisma asociācijas gidiem(LTGA).
Profesionālās izglītības programmas licence Nr. P-15289 (Izglītības un zinātnes ministrija).

  Kursa mērķis

  Sniegt iemaņas patstāvīgajā darbā izstrādājot maršrutus un vadot ekskursijas. Sagatavot un rekomendēt labākos kursantus Latvijas gidu asociācijai, par cik mēs esam asociācijas biedri.

  Absolventiem beidzot kursus sniedzam atbalstu licenses iegūšanai Rīgas muzejos un tālākai iekārtošanai darbā.

  Ja vēlaties var sevi pamēģināt kā VIP – gids(personīgais ekskursiju vadītājs).

  Mērķa auditorija

  Piedāvātie kursi paredzēti: dažāda vecuma un profesionālās pieredzes cilvēkiem. Apmācību kurss būs interesants un noderīgs visiem, kas patīk apgūt Rīgas vēsturi, atklāt tās noslēpumus sev un citiem cilvēkiem. Programmā iekļauta ekskursiju vadīšana un ekskursiju vadīšanas metodes, kas ļaus labāk sagatavoties ekskursiju vadītāja darbībai.

  Prasības pretendentiem:

  Augstākā izglītība. Komunikabilitāte, erudīcija, pozitīva attieksme pret katru tūristu. Vēlme augt un realizēties tūrismā, vienā no aizraujošākajām un radošajām darbības sfērām.

   

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  4 mēneši /160 mācību stundas (teorētiskās + praktiskās stundas)

  Nodarbību grafiks

  1 rejzi nedēļā

   

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 12% atlaide, apmaksājot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kursu sākuma!

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2024. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

      

  Plānotais sākums

  27.04.2024 - 10.00 - 13.00 / sestdienās.

  14.05.2024 - 18.30 - 21.20 /otrdienās

  17.09.2024 - 18.00 - 21.00 /otrdienās.

  28.09.2024 - 10.00 - 13.00 / sestdienās.

  Tiešsaistes (online) apmācības.

  Mācību kārtība: kontaktlekcijas – 64 mācību stundas; patstāvīgais darbs ar mācību materiāliem, praktiskās nodarbības, konsultācijas un kursa darba aizstāvēšana – 96 mācību stundas.

      

  Programmas saturs
  • Ievads tūrismā. Ienākošais un izejošais tūrisms.
  • Ekskursiju vadība : jauna maršruta sagatavošanas metodes, pāreja no viena objekta uz otru, komplekso programmu izveidošana.
  • Arhitektūra: arhitektūras stili un pilsētceltniecība: gotiskās baznīcas, feodālās pilis, baroka laika greznās pilis...
  • Rīgas dārzu – parku māksla, Rīgas un Latvijas slavenie arhitekti un pilsētas būvnieki.
  • Latvijas tautas vēsture, kultūra un tradīcijas.
  • Rīgas dibināšanas vēsture, Vecrīga, Doma laukums... un citas pazīstamas vietas pilsētā.
  • Reliģijas vēsture.
  • Baltijas populārākie maršruti.
  • Psiholoģijas un retorikas pamati.
  • Tūristu apdrošināšana, apdrošināšanas gadījumi.
  • Ekskursiju vadītāja un grupas vadītāja loma maršrutā.
  • Darbs tūristu pieņemšanā Latvijā.

  Praktiskās nodarbības: 

  1. „Par ko stāsta pilsētas nami un ielas”;
  2. „Rīga – muzeju pilsēta”: izbraukums uz Dabas muzeju, Aizrobežu mākslas muzeju, Latvijas Vēstures muzeju, Teātra muzeju u.tt.
  3. Tiek veikta autobusu – gājēju aptaujas ekskursija pa Rīgu, muzeju apmeklēšana.

  Tiek organizētas ekskursiju – metodiskās nodarbības apskates objektu vietās. 

  Klausītāji ne tikai vēro, kā profesionāli tiek vadīta viena vai otra ekskursija, bet arī paši atstrādā un nostiprina praktiskās iemaņas.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs

  Kursa darbs

  Apmācību beigās klausītāji nodod ekskursijas kontroles tekstu, darbā izmanto metodisko izstrādi.  Ar doto tekstu pieļauj pie praktiskās ieskaites. 

  Absolventi, kas veiksmīgi noliek rakstisko un mutisko eksāmenu tiek izsniegtas recenzijas lai iestātos darbā un iespēju iestāties gidu Asociācijā.

  Pēc kursu beigšanas piedalās mūsu tūrisma firmas plānveida ekskursijās un turpmākais darbs tajā kā ekskursiju vadītājiem.  

  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  145.00 EUR /mēn.

  Mācību maksa individuāli

  30,00 EUR /mācību st.

  (viena mācību stunda - 40 min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Valsts dokuments. Profesionālās pilnveides izglītības apliecība.
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa

  15.00 EUR 

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.