Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
Digitālais mārketings
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Digitālais mārketings

Apgūsiet nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, lai varētu strādāt bilancspējīga grāmatveža amatā mazos un vidējos uzņēmumos.

Iemācīsieties sagatavot uzņēmuma gada pārskatu, dažādas atskaites un veikt nodokļu aprēķinus.

Apgūsiet datorgrāmatvedības pamatus.

Iegūsiet izpratni, kur meklēt grāmatvežiem aktuālo informāciju un dokumentu un atskaišu paraugus.

  Kursa mērķis

  Ja vēlaties kļūt par digitālā mārketinga speciālistu, tad šīs programmas apgūšana būs labs pamats karjeras sākumam.

  Mērķa auditorija

  Kursa mērķauditorija - kam šis kurss ir paredzēts:

  • Iesācēji mārketingā – tie, kuri interesējas par mārketingu un tā iespējām digitālajā vidē; plāno attīstīties mārketinga profesijā, daudz dzirdējuši un pat lasījuši par targetingu, SMM, SEO, bet nezina, ar ko sākt;
  • Maza biznesa pārstāvji, kuri vēlas izprast, kā izmantot digitālā mārketinga rīkus sava biznesa attīstībai;
  • Radošo profesiju pārstāvji, pašnodarbinātie – tie, kuri vēlas pavadīt laiku internetā efektīvi un maksimāli izmantot interneta mārketinga iespējas savos nolūkos.

  Apmācību rezultāts

  Kursa apguves rezultātā:

  • Zināšanas un izpratne par mārketinga koncepciju un digitālā mārketinga rīku funkcijām preču un pakalpojumu pārdošanas veicināšanā;
  • Zināšanas un prasmes tirgus izpētes īstenošanā, konkurentu analīzē un mērķauditoriju un tās vajadzību noteikšanā;
  • Prasme izvēlēties piemērotākos mārketinga paņēmienus un digitālos rīkus, definēt mārketinga mērķus, aprēķināt atbilstošu budžetu
  • Zināšanas par dažādu mediju un mārketinga rīkiem un prasme pielietot tos preču un pakalpojumu popularizēšanā un komunikācijā ar mērķauditoriju digitālajā vidē;
  • Prasme patstāvīgi izstrādāt digitālā mārketinga stratēģiju, sastādīt satura plānu un izveidot reklāmas ziņojumus produktu vai pakalpojumu virzīšanai digitālā vidē.
  Mācību ilgums

  32 akadēmiskās stundas

  ilgums 8 nedēļas 

  Nodarbību grafiks

  1 rejzi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

     

  Speciālais piedāvājums - 12% atlaide, apmaksājot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kursu sākuma!

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā.  Piedāvājums ir spēkā jaunām grūpam. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm.

  Plānotais sākums

     

  10.07.2024 - 10.00 - 13.00 /trešdienās.

  11.07.2024 - 18.00 - 21.00 /ceturtdienās.

   Tiešsaistes (online) apmācības. Vietu skaits ierobežots. 

      

  Programmas saturs

  1. Ievads. Mārketinga būtība, digitālā mārketinga atšķirības un priekšrocības. Digitālā mārketinga funkcijas, kanāli un to īpatnības.

  2. Tirgus segmentēšana; mērķauditorijas noteikšana, targetēšana. Klienta profila izveide. Patērētāju uzvedība digitālajā vidē, klienta pieredzes karte (Customer Journey Map). Pārdošanas piltuve

  3. Tirgus izpēte. Konkurentu analīze digitālajā vidē.

  4. Satura mārketings. Satura veidi, satura uzdevumi (informēt, iesaistīt, pārdot). Pieejas satura mārketingam: e-pasts, blogi, video, infografika u.c. formāti. Satura plāna izstrādes algoritms. Mākslīga intelekta izmantošana

  5. Sociālo mediju mārketings (SMM). Sociālo mediju mārketinga principi. Preču un pakalpojumu pārdošanas veicināšanas stratēģijas sociālajos tīklos. Galvenie efektivitātes rādītāji.

  6. Meklētājprogrammu optimizācija (SEO, SEM). Mājas lapas struktūras un satura optimizācijas principi. WEB analītika un mājas lapas efektivitātes analīze

  7. Maksas reklāmas un PPC. Google ads platforma un reklāmu kampaņu izveides pamati;

  8. Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde, reklāmas kampaņu organizēšana un rezultātu analīze, KPI.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  395,- € (+PVN 21%) /cena par visu kursu. 

  Ir iespēja dalīt maksājumu divās daļās.

  Tiešsaistes apmācība.

  Maksimālais cilvēku skaits grupā ir - 12 cilvēki.

  Mācību maksa individuāli

   40.00 EUR (ar PVN)/1 mācību stundas

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa

  15,00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.