Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
669.jpg
Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Uzņēmējdarbības vadība

Izglītības programmas licence Nr. P-1535

 

Par savu biznesu sapņo daudzi, bet izveido kompānijas tikai daži.

Un ja Jūs esat nolēmis nodarboties ar biznesu, mūsu kursi ir Jūsu pirmais solis pretī veiksmei!

  Kursa mērķis

  Iespēja uzsākt savu biznesu vai pilnveidot un paplašināt to!

  Mērķa auditorija

  Šis kurss paredzēts ne tikai tiem uzņēmējiem, kuri vēlas paši uzsākt jaunu biznesu paļaujoties tikai uz pašu spēkiem, bet arī uzņēmumu vadītājiem, kuri izprot nepieciešamību pilnveidot savas zināšanas.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  32 mācību st./ 2  mēneši

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 12% atlaide, apmaksājot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kursu sākuma!

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā.  Piedāvājums ir spēkā jaunām grūpam. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm.

  Plānotais sākums

   

  28.04.2024 - 10.00 - 13.20 /svētdienās.

  16.05.2024 - 18.30 - 21.20 /ceturtdienās.

  Tiešsaistes (online) apmācības.

     

  Programmas saturs
  1. Priekšstats par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem. Atbildības veidi un uzņēmējdarbības formas izvēle. 
  2. Organizācijas veidošanas etapi. Reģistrācija. Licencēšana. Statūti. Firmas reorganizācija, likvidācija.
  3. Darba devēja un darba ņēmēja attiecības.
  4. Organizācijas vadīšana. Plānošana. Uzņēmuma darbības organizācija. Darbinieku atlase. Līderība. Kontrole.
  5. Vadības lēmumu pieņemšanas process. Menedžeru loma uzņēmumā. Vadības līmeņi. Menedžeru funkcijas.
  6. Uzņēmuma mārketinga stratēģija. Mārketinga vide. Mārketinga pētījumi, plānošana.
  7. Tirgus segmentācija. Preces jēdziens. Preces dzīves cikla etapi. Cenas veidošana – pamatojoties uz konkurenci, pamatojoties uz izmaksām balstītu tirdzniecību.
  8. Nodokļu veidošanās pamati. Nodokļi. Nodokļu likumdošana.
  9. Grāmatvedības pamati. Mazo uzņēmumu grāmatvedības un uzskaites īpatnības. Individuālie uzņēmēji – ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Galvenie jēdzieni. Grāmatvedības dokumenti un to reģistrācija. Grāmatvedības programmas.
  10. Ienākumi un risks.  Ienākumu būtība un to uzskaites veidi.  Kapitāla cenas noteikšana, lai pamatotu investīciju risinājumus. Pašu kapitāla vērtības noteikšana.
  11. Personāla darba vērtēšanas pamati. Darbinieku novērtējuma svarīgums organizācijā. Jaunpieņemamo un esošo darbinieku vērtēšana.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  189,00 Евро /mēn. (ar PVN)

  Mācību maksa individuāli

  30,- Eur + PVN / 1. māc.st.

  (viena mācību stunda – 40min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  15,00 Eur

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.