Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
689.jpg
Pārdošanas menedžeris
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Pārdošanas menedžeris

В программе «Специалист по продажам» устанавливаются основные задачи, цели, принципы, функции и виды управления продажами.

  Kursa mērķis

  Повышение квалификации для профессионалов. Возможность начать свой бизнес или улучшить и расширить его! Задачи курса: В ходе обучения специалист по продажам приобретает практические и теоретические навыки.

  Mērķa auditorija

  Для менеджеров и продавцов.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  36 mācību st./ 2  mēneši

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Plānotais sākums

  Kontaktnodarbības ar pedagogu ONLINE režīmā. 

  E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  145,00EUR (ar PVN) /1 mēn. 

  Mācību maksa individuāli

  27,00 EUR (ar 21%PVN) /1.māc.st.

  (viena mācību stunda – 40min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  12,00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2023
  © 2010-2023 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.