Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
557.jpg
Сeļojumu konsultants
Tūrisms un Viesmīlība
Reģistrējieties

Сeļojumu konsultants

Ceļojumu konsultants / Tūrisma menedžeris

 „Poētika” tūrisma operators ir Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas loceklis (ALTA)

  Kursa mērķis

   Kurss ir paredzēts speciālistu sagatavošanai tūrisma biznesa jomā.

  Tiem, kas tiecas iegūt mūsdienīgajam tūrisma firmas menedžerim nepieciešamās zināšanas un prasmes.

  Mērķa auditorija

  Kvalificētā personāla sagatavošana tūrisma aģentūrām un tūrisma operatoriem.

  Apmācību prasības: ne jaunāki kā 17 gadi un 8 mēneši.

  Apmācību rezultāts

  Absolventi saņem labu profesionālo sagatavošanu un iespēju veiksmīgi mācīties un celt kvalifikāciju turpmāk.

  Ir karjeras uzbūves perspektīva pa vertikāli un horizontāli (ar pāreju uz daudz lielākajām tūrisma kompānijām).

  Mācību ilgums

  4 mēneši (1 reizi nedēļā).

  Pēc vēlēšanās – nosūtām uz praksi. Iespēja pilnveidot zināšanas ar praksi tūrisma firmā.

   

  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums

  Īpašais piedāvājums - 15% atlaide!  Akcijas laiks: 11.11 – 18.11.2022!   

  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2022-2023. g. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  01.12.2022 -  10:15 - 13:00 /ceturtdienās, online kursi;

  01.12.2022 -  18:00 - 20:40 /ceturtdienās, online kursi;

  19.01.2023 - 18:00 - 20:40 /ceturtdienās, online kursi.

  Programmas saturs
  1. Viesmīlība un tūrisms. Viesmīlības un tūrisma pakalpojumu industrijas specifika.
  2. Tūrisma biznesa tiesiskie aspekti. Normatīvā bāze.
  3. Ceļojumu veidi starptautiskajā, ieceļošanas un iekšējā tūrismā.
  4. Viesmīlība, apkalpošanas kvalitāte un pakalpojumu drošība.
  5. Viesnīcu klasifikācija. Eiropas standarti.
  6. Pārdošanu īpatnības viesmīlības jomā.
  7. Tūrisma ģeogrāfija. Valstu zinības.
  8. Tūristu ekskursijas apkalpošana.
  9. Transporta apkalpošana: autobuss, avio, prāmis.
  10. Vīzas. Pasu un vīžu formalitātes.
  11. Informācijas tehnoloģijas tūrisma biznesā. Tiešsaistes rezervāciju sistēmas.
  12. Organizatoriskā psiholoģija. 
  13. Līgumattiecības: ar klientu, partneriem, ar korporatīviem klientiem, ar darba devēju.
  14. Ceļojuma programmas izstrāde, produkta kalkulēšana.
  15. Tūrisma firmas biroja darba organizēšana.
  16. Kursa darba aizstāvēšana.
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  110,00 EUR /mēn. (ar PVN21%)

  Mācību maksa individuāli

  24,00 + PVN = 29.04 Eur

  (viena mācību stunda – 40 min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  9.00 EUR 

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2022
  © 2010-2022 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.