Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
557.jpg
Сeļojumu konsultants
Tūrisms un Viesmīlība
Reģistrējieties

Сeļojumu konsultants

Ceļojuma konsultants /Tūrisma menedžeris

Profesionālās izglītības programmas licence Nr. P-15246 (Izglītības un zinātnes ministrija) 

  Kursa mērķis

  Vietējā un starptautiskā tūrisma organizācijas īpatnības; tūristu uzņemšana un apkalpošana. Tūrisma braucienu motivācija, tūrisma vadība un mārketings, tiesiskais regulējums, tūrisma informācijas tehnoloģijas. Iespēja pielietot savas zināšanas tūrisma uzņēmuma praksē.

  Mērķa auditorija

  Kursi paredzēti, lai sagatavotu speciālistus tūrisma uzņēmējdarbības jomā. Tiem, kas vēlas iegūt mūsdienīgam tūrisma menedžerim nepieciešamās zināšanas un praksi.

  Prasības apmācībai: ne jaunāki par 17,9 gadiem.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  3 mēneši

   

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Īpašais piedāvājums - 10% atlaide. Akcijas laiks: 08.09 – 15.09.2023.

  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2023. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

  23.09.2023 - 10:00 - 13:50 /brīvdienās;

  25.10.2023 - 18:00 - 21:00 /trešdienās.

     

  Kontaktnodarbības ar pedagogu ONLINE režīmā. 

  E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

      

  Programmas saturs

  Tūrisma uzņēmējdarbības juridiskie aspekti. Normatīvā bāze.

  Ceļojumu veidi starptautiskajā, iekšzemes un ārvalstu tūrismā.
  Viesmīlība, pakalpojumu kvalitāte un apkalpošanas drošība.
  Pārdošanas īpatnības viesmīlības nozarē.
  Tūrisma ģeogrāfija.
  Tūristu ekskursiju apkalpošana.
  Transporta pakalpojumi: autobuss, lidmašīna, prāmis.
  Vīzas. Pasu un vīzu formalitātes.
  Informācijas tehnoloģijas tūrisma biznesā. Tiešsaistes rezervēšanas sistēma.
  Organizāciju psiholoģija. Lekcijas, praktiskās nodarbības, apmācības.
  Līgumattiecības: ar klientiem, partneriem, korporatīvajiem klientiem.
  Ceļojuma programmas izstrāde, produktu aprēķins.
  Tūrisma uzņēmuma biroja darba organizēšana.
  Kursa darbs.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  135,00 EUR (ar PVN) /1 mēn. 

  Mācību maksa individuāli

  22,00 EUR +21%PVN = 26.62 Eur

  (viena mācību stunda – 40 min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  12.00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 12.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2023
  © 2010-2023 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.