Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
669.jpg
Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Uzņēmējdarbības vadība

Izglītības programmas licence Nr. P-1535

Par savu biznesu sapņo daudzi, bet izveido kompānijas tikai daži.

Un ja Jūs esat nolēmis nodarboties ar biznesu, mūsu kursi ir Jūsu pirmais solis pretī veiksmei!

  Kursa mērķis

  Iespēja uzsākt savu biznesu vai pilnveidot un paplašināt to!

  Mērķa auditorija

  Šis kurss paredzēts ne tikai tiem uzņēmējiem, kuri vēlas paši uzsākt jaunu biznesu paļaujoties tikai uz pašu spēkiem, bet arī uzņēmumu vadītājiem, kuri izprot nepieciešamību pilnveidot savas zināšanas.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  40 akadem.st. /2 mēneši 

  Nodarbību grafiks

  1-2 reizi nedēļā

   

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 10% atlaide!  Akcijas laiks: 21.09 – 01.10.2021

  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Atlaides nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  18.10.2021 - 18:00 - 21:00 / pirmdienās;

  25.10.2021 - 10:00 - 14:00 / onlain kursi, pirmdienās.

   

  Programmas saturs
  1. Priekšstats par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem. Atbildības veidi un uzņēmējdarbības formas izvēle. Juridiskās personas atbildība.
  2. Organizācijas veidošanas etapi. Reģistrācija. Licencēšana. Statūti. Pārstāvniecības un filiāles. Firmas reorganizācija, likvidācija.
  3. Darba devēja un darba ņēmēja attiecības.
  4. Organizācijas vadīšana. Plānošana. Uzņēmuma darbības organizācija. Darbinieku atlase. Līderība. Kontrole.
  5. Vadības lēmumu pieņemšanas process. Menedžeru loma uzņēmumā. Vadības līmeņi. Menedžeru funkcijas.
  6. Uzņēmuma mārketinga stratēģija. Mārketinga vide. Mārketinga pētījumi, plānošana.
  7. Tirgus segmentācija. Preces jēdziens. Preces dzīves cikla etapi. Cenas veidošana – pamatojoties uz konkurenci, pamatojoties uz izmaksām balstītu tirdzniecību.
  8. Nodokļu veidošanās pamati. Nodokļi. Nodokļu likumdošana.
  9. Grāmatvedības pamati. Mazo uzņēmumu grāmatvedības un uzskaites īpatnības. Individuālie uzņēmēji – ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Galvenie jēdzieni. Grāmatvedības dokumenti un to reģistrācija. Grāmatvedības programmas.
  10. Finansu vadība. Finansu menedžmenta pamatkategorijas. Finansu tirgi. Galvenie rādītāji finanšu tirgū.
  11. Ienākumi un risks.  Ienākumu būtība un to uzskaites veidi.  Kapitāla cenas noteikšana, lai pamatotu investīciju risinājumus. Pašu kapitāla vērtības noteikšana.
  12. Reklāmas aktivitāšu organizācija uzņēmumā. Reklāmas aktivitāšu efektivitātes novērtēšana.
  13. Personāla darba vērtēšanas pamati. Darbinieku novērtējuma svarīgums organizācijā. Jaunpieņemamo un esošo darbinieku vērtēšana.
  14. Operatīvais menedžments. Plānošana un ražošanas kontrole. Plānošanas un kontroles analītiskie līdzekļi. Kvalitātes kontrole.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  95.00+21%=114.95 Euro / mēn.

  Mācību maksa individuāli

  15,00 EUR + PVN

  (viena akadēmiskā stunda - 40min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  9.00 EUR 

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.