Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
0
Reģistrācijas dati
Reģistrējieties

Reģistrācijas dati

Musu adrese:

Kalņiņa iela 2 – 202.kabinets, Rīga, Latvija, LV-1050
(durvju kods 22)

Mūsu rekvizīti:

SIA "Poētika"
Reģ.nr LV40003587744
SWEDBANK
HABALV22
LV57HABA0551010690137

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums
  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums
  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām