Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
0
Privātuma politika
Reģistrējieties

Privātuma politika

Mācību centra "Dizaina studijas "Poētika" konfidencialitātes politika

Mācību centrs "Dizaina studijas "Poētika" piedāvā apgūt plašu neformālās izglītības un profesionālās pilnveidošanas programmu klāstu. MC "Poētika" (turpmāk tekstā "Mūsu uzņēmums") reģistrēts Latvijas Republīkas Izglītības un zinātnes ministrijā 24.01.2007.  ar numuru 3360800194.

Šī Konfidencialitātes Politika paskaidro kā Mūsu Uzņēmums apstrādā personīgos datus, kurus mēs saņemam no jums, kad jūs izmantojat mūsu mājas lapu.

Saturs:

 • Kādus datus mēs ievācam?
 • Kā mēs ievācam jūsu datus?
 • Kā mēs izmantojam jūsu datus?
 • Kā mēs uzglabājam jūsu datus?
 • Mārketinga iespējas
 • Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības?
 • Kas ir cookies?
 • Kā mēs izmantojam cookies?
 • Kādus cookies veidus mēs izmantojam?
 • Kā jūs varat pārvaldīt cookies iestatījumus?
 • Citu mājas lapu konfidencialitātes politika
 • Mūsu konfidencialitātes politikas izmaiņas
 • Kā ar mums sazināties?
 • Kā notiek elektroniska saziņā?
 • Kā sazināties ar attiecīgām iestādēm?

Kādus datus mēs ievācam?

  Mūsu Uzņēmums ievāc sekojošus klientu datus:
 • Personīgā identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs)
 • Maksājumu informācija (bankas konta rekvizīti)
 • Mēs apkopojam arī nesensitīvos datus, pēc kuriem nav iespējams identificēt fizisko personu (piemēram, dzimums, vecums, atrašanās vieta).

Kā mēs ievācam jūsu datus?

  Mēs ievācam un apstrādājam datus, kad jūs:
 • Aizpildāt pieteikuma formu vai kontaktu formu mūsu mājas lapā
 • Ar jūsu interneta pārlūka cookie datņu palīdzību laikā, kad jūs izmantojat vai apmeklējat mūsu mājas lapu
 • Uzsākat ar mums saraksti

Kā mēs izmantojam jūsu datus?

  Mūsu Uzņēmums ievāc jūsu datus, lai mēs varētu:
 • Apstrādāt jūsu pasūtījumus un pieteikumus
 • Operatīvāk komplektēt apmācību grupas
 • Izsūtīt jums e-pastā informāciju par speciāliem piedāvājumiem un aktuālo informāciju
 • Savstarpēju attiecību dokumentācījas noformēšanai (Līgumi, rēķini unt.d.)
 • Tīmekļa vietnes atjaunošanas un sniedzamo pakalpojumu uzlabošanas nolūkos saskaņā ar klientu preferencēm, interesēm un vajadzībām.

Kā mēs uzglabājam jūsu datus?

Mūsu Uzņēmums uzglabā jūsu datus drošībā uzņēmuma Digital Ocean datu centra serveros Frankfurtē pie Mainas (Vācija). Visaexpert īsteno personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR noteikumiem.

Mūsu Uzņēmums uzglabā jūsu datus savstarpējās sadarbības laikā. Finanšu dokumentācijas saglabāšanās laiks ir noteikts Līkumā "Par grāmatvedību". Kad šis periods beidzas, dati tiek automātiski izdzēsti no mūsu datu bāzes. Klausītājiem   sadarbības pārtraukšanas gadījumā saglabājās iespēja turpināt apmācības 3 gadu laikā pēc sadarbības pārtraukšanas brīža, aktualizējot finansēšanas noteikumus saskaņā ar mācību brīža apmācību nosacījumiem.

Pārējie dati saglabājās tikai apkopota veidā. Tiek veikta izdoto izglītības apgūšanas apliecinājumu uzskaite.

Mūsu Uzņēmums  izmanto fiziskos, tehniskos un administratīvos pasākumus personas datu aizsardzības nodrošināšanai, kurus klients sniedza SIA "Poētika" tīmekļa vietnē. Pie klientu personas datiem ir pieeja tikai tām pilnvarotām personām, kurām tā ir nepieciešama datu apstrādes un labošanas nolūkos ar mērķi nodrošināt klienta izvēlēto pakalpojumu sniegšanu vai uz cita likumīga pamata.

Mārketinga iespējas

Apmeklētājiem pastāv iespēja pieteikties uz aktuālas informācijas saņemšanu, kas mūsuprāt, var jūs ieinteresēt.

Ja jūs piekritīsiet saņemt mārketinga informāciju, jums vēlāk vienmēr ir iespēja atteikties no tās saņemšanas.

Ja jūs vairs nevēlaties, lai Mūsu Uzņēmums sazinātos ar jums mārketinga mērķiem, jums ir jānosūta iesniegums brīvā formā uz mūsu e-pasta adresi  macibu@poetika.lv.

Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības?

  Katram lietotājam ir sekojošas tiesības:
 • Piekļuves tiesības - jums ir tiesības pieprasīt Mūsu Uzņēmumam jūsu personīgo datu apkopojumu. Mēs paturam tiesības pieprasīt nelielu maksu par šo pakalpojumu.
 • Labojuma veikšanas tiesības - Jums ir tiesības pieprasīt Mūsu Uzņēmumam labot jebkuru informāciju, ko uzskatāt par neprecīzu.
 • Jums ir tiesības pieprasīt Mūsu Uzņēmumam papildināt informāciju, ko uzskatāt par nepilnīgu.
 • Dzēšanas tiesības - noteiktajos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai Mūsu Uzņēmums izdzēstu jūsu personīgos datus.
 • Apstrādes ierobežošanas tiesības - noteiktajos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt Mūsu Uzņēmumam ierobežot jūsu personīgo datu apstrādi.
 • Tiesības iebilst pret datu apstrādi - noteiktajos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret jūsu personīgo datu apstrādi.
 • Datu nodošanas tiesības - noteiktajos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai Mūsu Uzņēmums nodotu mūsu ievāktos datus jums personīgi.

Pieprasījums tiek apstrādāts 10 darba dienu laikā. Ja vēlaties izmantot jebkuru no šīm tiesībām, lūdzam sazināties ar mums e-pastā: macibu@poetika.lv

Cookies (sīkdatnes)

Cookies (sīkdatņu) izmantošanas noteikumi, kā arī jautājumi par cookies (sīkdatņu) iestatījumiem un izdzēšanu, ir apskatīti atsevišķā lapā.

Citu mājas lapu konfidencialitātes politika

Mūsu Uzņēmuma mājas lapa satur saites uz citām mājas lapām. Mūsu Konfidencialitātes Politika ir attiecināma tikai uz mūsu mājas lapu. Ja jūs, izmantojot saiti, nonākat citā mājas lapā, jums der iepazīties ar tās konfidencialitātes politiku.

Mūsu konfidencialitātes politikas izmaiņas

Mūsu Uzņēmums regulāri pārskata savu Konfidencialitātes Politiku un publicē visas izmaiņas šajā mājas lapā. Šī Konfidencialitātes Politika pēdējo reizi tika atjaunota 2021.g. 12. jūlijā.

Kā ar mums sazināties?

Ja jums ir jautājumi saistībā ar Mūsu Uzņēmuma Konfidencialitātes Politiku, jūsu datiem, ko mēs uzglabājam, vai jūs vēlaties izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību, lūdzam ar mums sazināties.

Rakstiet mums e-pastā:  macibu@poetika.lv un/vai zvaniet: (+371) 2775 6263; (+371) 2702 0929

Kā notiek elektroniska saziņā?

Mūsu uzņēmums izsūta klientiem jaunumus un piedāvājumus tikai gadījumā, ja klients ir iepriekš sniedzis savu piekrišanu uz iepriekš apstiprinātu e-pasta adresi. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt minēto piekrišanu.

Mūsu uzņēmums nosūta klientam informatīva rakstura e-pastus, ja klients pirmo reizi apmeklē SIA "Poētika" tīmekļa vietni. Šīs vēstules apliecina klienta savienojumu ar SIA "Poētika" tīmekļa vietni.

Saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Mūsu uzņēmumam  ir tiesības nosūtīt klientam atbildi uz e-pastu, ja klients ir iegādājies pakalpojumu vai arī pieprasīja kāda pakalpojuma piedāvājumu. Elektroniskās atbildes tiek nosūtītas tikai ar mērķi noskaidrot apkalpošanas nepilnības un veikt uzlabojumus.

Kā sazināties ar attiecīgo iestādi

Ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai uzskatāt, ka Mūsu Uzņēmums nav atrisinājis jūsu problēmu atbilstošā veidā, jūs varat vērsties Datu valsts inspekcijā.

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums
  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums
  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām
   
  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.