Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
Pašvērtējums
Reģistrējieties

Pašvērtējums

Profesionālās pilnveides  pēc programmas:

 • Bērnu aprūpes pamati,
 • Daiļdārzu plānošanas pamati,
 • Tūrisma pakalpojumu organizācija un vadība.

 

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums
  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums
  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām