Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
0
Mūsu pasniedzēji
Reģistrējieties

Mūsu pasniedzēji

 Pieredzējuši  un profesionāli  pasniedzēji
nodrošinās Jums kvalitatīvas  apmācības

Egita Brūvere
Pedagogs programmā „Grāmatvedība”.
Izglītība. Latvijas Universitāte, ekonomikas maģistrs. Augstskola Turība – grāmatveža kvalifikācija.

Pieredze. Sertificēts praktizējošs grāmatvedis, liela uzņēmuma galvenais grāmatvedis ar divdesmit gadu pieredzi. Pedagoģiskā darbība ir saistīta ar grāmatvežu un auditoru kvalifikācijas paaugstināšanas programmām.

Ināra Heinrihsone

Pedagogs programmā „Ekskursiju vadīšanas māksla”.
Izglītība. Rīgas politehniskais institūts, arhitektūras nodaļa. Nacionālā kultūras mantojuma vadība, meistara-restauratora apliecība. Arhitekts-restaurators.

Pieredze. Profesijas standartu sagatavošana: restaurators-celtnieks un restaurācijas darbu vadītājs. Celtniecības projektu realizācija, restaurācija un projektēšana, autoruzraudzības realizēšana. Dalība zinātniskajās un praktiskajās konferencēs un semināros. Arhitektūras vēstures, interjera un arhitektūras uztveres specifikas pasniedzējs. Arhitektūras un mākslas pētījumu speciālists. Latvijas restauratoru biedrības dalībnieks.

Inese Petrova

Pedagogs programmā "Psiholoģija".
Izglītība. Sanktpēterburgas psihoterapijas un medicīnas psiholoģijas institūts, kvalifikācija – klīniskais psihologs; IHSPP (SPPA) Konsultatīvās psiholoģijas profesionālais maģistra grāds un bakalaura grāds ar praktiskā psihologa kvalifikāciju. Specializācijas jomas: neiropsiholoģija; seksoloģija; uz personību orientēta psihoterapija.

Pieredze. Darbs ar posttraumatiskajiem pārdzīvojumiem un krīzes menedžmentu. Izstrādā individuālas attīstības un korekcijas programmas. Biznesa koučings ar specializāciju Career Development Coach (European Coach Federation ECF). Sertificēts psihologs, pedagogs, treneris.
 

Inna Kolosovska

Pedagogs programmā „Aprūpes speciālists”, "Bērnu aprūpes pamati".
Izglītība. Rīgas Stradiņa universitāte, rehabilitācijas fakultāte “Sociālais darbs”, maģistrs. Rīgas Stradiņa universitāte, māszinību fakultāte, maģistra grāds. Rīgas Stradiņa universitāte, veselības aizsardzības profesionālā bakalaura diploms. Apmācību kurss pedagoga profesionālās sagatavošanas programmā.

Pieredze. Darbs sociālajā centrā “Pirmais Patronāžas Serviss”, nodaļas vadītājs. Praktizējošais speciālists, dalība sociālās palīdzības projektos, darbs stacionārā.
 

Inta Stelpe

Pedagogs programmā „Floristika”.
Izglītība. Liepājas pedagoģiskais institūts. Interjera dizainers, florists. Amatniecības kamera - florists.

Pieredze. Vairāk nekā 15 gadu pieredze florista-dizainera darbā.
    

Iveta Liepiņa

Pedagogs programmā "Bērnu aprūpes pamati".
Izglītība. Daugavpils Universitāte. Pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācija. Profesionālā bakalaura grāds izglītības jomā. Pedagoģijas maģistrs. Apguva Latvijas Universitātes programmu „Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide” par tiesībām veikt mentordarbību izglītības iestādē.

Pieredze. Pirmsskolas izglītības pedagogs ar 30 gadu pieredzi. Semināru pasniedzējs – pirmsskolas izglītības un pedagoģijas praktikumi. Kopš 2005.gada strādā pirmsskolas izglītības iestādē par vadītājas vietnieku izglītības jomā.
 

Jolanta Leitlande

Pedagogs programmā "Psiholoģija".
Izglītība. Maskavas Valsts pedagoģiskā universitāte (pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte). Maskavas psihoterapijas institūts “Psihodrāma” specializācijā. Programmas kurss “Psihosomatisko saslimšanu psiholoģiskās korekcijas tehnoloģijas”. Populārzinātnisko un zinātnisko rakstu autors par audzināšanas aktuālajām problēmām.

Pieredze. Treningu un apmācību programmu autors-izstrādātājs, psihologs-konsultants attīstības psiholoģijas, personības psiholoģijas un psihosomatikas sfērā.
 

Lidija Saveļjeva

Pedagogs programmā „Mājas personāls”.
Izglītība. Pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija. Ētikas un estētikas programmas divu gadu kurss. Mājturības akadēmija, neformālā izglītība pieaugušajiem. Sociālās psiholoģijas apmācību kurss. Dalība starptautiskajās konferencēs un semināros viesnīcu un restorānu menedžmenta jomā.

Pieredze. Mājsaimniecību vadīšana ar darba pieredzi Eiropas valstīs, organizēšanas konsultants klīninga kompānijās. Projekta “Mājas personāls” vadītājs. Pieaicinātais lektors.
 

Liene Helfriča

Pedagogs programmā "Tūrisms un Viesmīlība".
Izglītība. Maģistra pakāpe biznesa vadības jomā, bakalaura grāds tūrisma vadības un organizācijas jomā. Apmācību kurss pedagoga profesionālās sagatavošanas programmā.

Pieredze. Darba pieredze tūrisma biznesā kopš 1997. gada, tūrisma kompānijas menedžeris, ceļojumu konsultanta prakse un pieredze. Aviotūru un autobusa tūru tūristu grupu vadītājs maršrutos pa Latviju, Baltijas, Eiropas un Āzijas valstīm. Konsultanta darba pieredze tūrisma biznesā kopš 2010. gada. Pieaicinātais lektors “Tūrisma un viesmīlības” priekšmetos.
 

Ludmila Knoka

Pedagogs programmā „Daiļdārzu plānošanas pamati”.
Izglītība. Maģistra gradi jurisprudencē (LU) un vides zinātņu (LU).
Professionālas pilnveidošanas kursi: Lauksaimniecības pamati (LLKC), Ainavas dizaina plānošana (LLU), Pedagoģija (LLU), Digitālas mācības (Eiropas tālmācību skola), starptautīsks sertifikāts Projektu vadībā.

Pieredze. Līdzdalība ainavas labiekārtošanas projektu sagatavošanā un realizācījā Rundāles novadā, praktiskais darbs dārza veidošanā un dārzkopībā  - 30 gadi, individuāla augu kolekcija ap 200 augu sugam.
 

Natalija Gratkovska

Pedagogs programmā „Ekskursiju vadīšanas māksla”.
Izglītība. Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistrs, tulkotājs, pasniedzējs.

Pieredze.  BSA bibliotēkas sistēmas direktors. Profesionālais ekskursiju vadītājs, Latvijas Tūrisma gidu asociācijas loceklis. Kursa “Ekskursiju vadīšanas metodika” pasniedzējs.
 

Nadežda Pazuhina

Pedagogs programmā „Ekskursiju vadīšanas māksla”.
Izglītība. Latvijas Universitāte, doktorantūra. Latvijas Kultūras akadēmija, maģistratūra un doktorantūra. Mākslas zinātnes doktors kultūras teorijas jomā.

Pieredze. Daudzu ES struktūrfondu projektu Latvijā dalībnieks, starptautisko konferenču dalībnieks, zinātniskie darbi un publikācijas Latvijas un starptautiskajos izdevumos. Daudzu gadu pasniedzēja pieredze Latvijas lielākajās augstskolās. Profesionālais ekskursiju vadītājs un sertificēts muzeju gids.
 

Natalija Dainе

Pedagogs programmā „Floristika”.
Izglītība. Sertificēts grāmatvedis. Mācību centrs “L Praids” – profesionālie floristikas kursi.

Pieredze. Vairāk nekā 10 gadu pieredze floristikas un dāvanu iesaiņošanas veikalu vadītāja amatā, florists. 
 

Oksana Krivenoka

Pedagogs programmā "Tūrisms un Viesmīlība".
Izglītība. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, angļu valoda. Kaļiņingradas Valsts Universitāte, vēstures fakultāte.

Pieredze. Profesionālais gids, aviotūru un autobusa tūru tūristu grupu vadītājs maršrutos pa Latviju, Baltijas, Eiropas un Āzijas valstīm. Pieaicinātais lektors tūrisma un viesmīlības priekšmetos. Profesionālais ekskursiju vadītājs, Latvijas Tūrisma gidu asociācijas loceklis.
 

Regīna Rozena

Pedagogs programmā „Aprūpes speciālists”, "Bērnu aprūpes pamati".
Izglītība. Medicīnas skola, sanitārā feldšera diploms. Psiholoģijas un menedžmenta augstskola, kvalifikācija – sociālais darbs un sociālais darbinieks.

Pieredze. Rajona un pilsētas SED nodaļas, nodaļas vadītājs. Kopš 2009. gada Veselības ministrijas pakļautībā esošā Slimību profilakses un kontroles centra darbinieks.
 

Tatjana Kostiļeva

Pedagogs programmā „Daiļdārzu plānošanas pamati”.
Izglītība.  Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts, inženieris – sistēmtehniķis. Rīgas dizaina skola, floristikas un interjera dizaina kurss. Rīgas starptautiskais mācību centrs uz Sanktpēterburgas tehnoloģiju un dizaina universitātes bāzes, Ainavu dizaina kurss. “Sogecu” floristikas skola, 2 kursi. Starptautiskais mācību centrs, “Dārzu plānošanas” kurss. Apmācību kurss pedagoga profesionālās sagatavošanas programmā.

Pieredze. Ainavu dizainers. Dārznieks. Privāto dārzu projektēšana un apkalpošana kopš 2005. gada. Izglītības centra “Poetika” pasniedzējs kopš 2008. gada (Floristika, Dāvanu saiņošana, Ainavu dizains).
 

Anatolijs Perlovs

Pedagogs programmā "Biznesa vadības kursi".
Izglītība. Latvijas Universitāte (LU), ekonomists-matemātiķis, ekonomikas maģistrs. Pedagoģijas maģistrs.

Pieredze. BSA – docents. RISEBA – docents, programmas direktors.
 

Jekaterina Vozņuka

Programmā „Biznesa vadības kursi. Digitālais mārketings”
Izglītība. Latvijas Universitāte, doktora studiju programma “Ekonomika”, apakšnozare
“Tirgzinības”; BKI (BSA), profesionālās maģistratūras programma „Uzņēmējdarbības
vadība un administrēšana”; BKI (BSA), Ekonomikas un vadības fakultāte, specializācija „Sabiedrisko attiecību vadība”.

Darba pieredze. Mārketinga konsultante (mārketinga un komunikācijas stratēģijas plānošana un realizācija, konkurentu analīze, mērķauditorijas noteikšana un klientu analīze, digitālais mārketings, SMM, Google Ads).

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums
  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums
  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām
   
  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.