Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
689.jpg
Pārdošanas menedžeris
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Pārdošanas menedžeris

Kursa programmā “Pārdošanas menedžeris” tiek apskatīti pārdošanas vadības galvenie uzdevumi, mērķi, principi, funkcijas un veidi.

  Kursa mērķis

  Varēsiet palielināt pārdošanas apjomu uzņēmumā vai personīgo pārdošanas apjomu kā eksperts, uzņēmējs vai ārštata darbinieks.

  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts

  Apgūsiet pārdošanas metodes, uzzināsiet par darījuma posmiem un to, kā novest klientu līdz čekam.

  Mācību ilgums

  32 mācību st./ 2  mēneši

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 12% atlaide. Akcijas laiks: 18.07-27.07.2024.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā.  Piedāvājums ir spēkā jaunām grūpam. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm.

  Plānotais sākums

     

  06.08.2024 - 18.15 - 21.00 /otrdienās.

  09.09.2024 - 10.15 - 13.00 /pirmdienās.

  Tiešsaistes (online) apmācības.

     

  Programmas saturs

  1. Menedžera profesijas un karjeras izaugsmes perspektīvas.
  2. Pārdošanas menedžera efektivitātes kritēriji.
  3. Menedžera darba īpatnības B2C, B2B, B2G tirgos.
  4. Pārdošana pēc iniciatora: aktīvā un pasīvā pārdošana. Pārdošana pēc starpnieku klātbūtnes. Pārdošana pēc darījuma cikla ilguma.
  5. Pārdošanas piltuve. Ceļš, ko klients iet no piesaistīšanas brīža līdz pirkuma brīdim.
  6. Galvenie pārdošanas apjoma palielināšanas aspekti.
  7. Savstarpēja kontakta nodibināšanas iespējas klātienē, pa tālruni, Messenger lietotnē.
  8. Vajadzību noskaidrošana, prezentācija un argumentācija.
  9. Efektīvas dārgās pārdošanas stratēģijas. Trīs veidi, kā palielināt preces vai pakalpojuma vērtību.
  10. Iebildumu izskatīšana, iebildumu pārvarēšana un darījuma noslēgšana.
  11. Piegāde, lojalitāte, klientu apkalpošana.
  12. Pēcpārdošanas apkalpošanas īpatnības.
  13. Digitālie rīki pārdošanas menedžera darbā.
  14. Tiešsaistes tirdzniecība. Klientu piesaiste.
  15. Patērētāju uzvedība, pieņemot lēmumus par pirkumu.
  16. Kā izmantot pircēja psiholoģiju, lai palielinātu pārdošanas apjomu.
  17. Pircēju ietekmēšanas metodes pārdošanas psiholoģijā.
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  175,00EUR (ar PVN) /1 mēn. 

  Mācību maksa individuāli

  27,00 EUR (ar 21%PVN) /1.māc.st.

  (viena mācību stunda – 40min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa

  15,00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.