Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
448.jpg
Aprūpes speciālists
Mājas personāls
Reģistrējieties

Aprūpes speciālists

Programmā iekļauts kurss - Pirmās palīdzības sniegšanas pamati!

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija

  Kurss paredzēts ikvienam, kurš vēlas apgūt slimo un veco ļaužu aprūpes pamatus, kas vēlas sniegt aprūpētāja pakalpojumus. Kurss noder arī jauniem cilvēkiem un ģimenēm, kurās tuviem radiniekiem nepieciešama papildu aprūpe.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

   28 mācību stundas

  Mācību kārtība: kontaktlekcijas – 16 mācību stundas; patstāvīgais darbs ar mācību materiāliem, konsultācijas – 12 mācību stundas.

  Piedāvājam arī individuālas apmācības.

   

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 15% atlaide. Akcijas laiks: 18.07-27.07.2024.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2024. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  07.08.2024 - 18.00 - 21.00 /trešdienās.

  09.08.2024 - 10.00 - 13.00 /piektdienās.

  07.09.2024 - 10:00 - 13:00 /sestdienās.

  Nodarbības notiek tiešsaistē (online), noslēguma nodarbība var notiktauditorijā (pēc vienošanās ar grupu).

   

  Programmas saturs

  Ievads. Nodarbinātības juridiskie aspekti. Kam paredzēts darba līgums? Intervija, izmēģinājuma dienas.

  Ētika un uzvedības kultūra ģimenē. Adaptācija ģimenē. Jautājumi, prasības, lūgumi no abām pusēm.

  Novecošanās raksturojums. Īss pārskats par slimībām, kas ir izplatītas gados vecākiem cilvēkiem.

  Novecošanās psiholoģija: vecāka gadagājuma cilvēku psiholoģiskās īpašības. Vecāka gadagājuma cilvēku uzvedības izmaiņu cēloņi.

  Radinieku un ģimenes loma. Komunikācija ar vecu cilvēku.

  Riska faktori. Psiholoģiskā aizsardzība.

  Slimnieka sanitārā un sadzīves aprūpe: gultas un apakšveļas maiņa, izgulējumu profilakse. Sanitārās un higiēnas prasības.

  Aprūpes iezīmes slimiem cilvēkiem ar dažādām slimībām.

  Galvenās problēmas, kas rodas gulošu cilvēku un smagi slimu cilvēku aprūpē. Aprūpe pēc insulta, slimiem cilvēkiem ar dažāda veida paralīzi.

  Pēcoperācijas aprūpe.

  Pirmās palīdzības pamati! Aprūpētāja rīcības ārkārtas situācijās.

  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  bilingvāli
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  155,00 € (ar PVN)

  Mācību maksa individuāli

  27,00 € /mācību st.

  (viena mācību stunda - 40 min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti

  Personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

  15,00 €

  Materiāli nodarbībām
   

   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 15.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

   

  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.