Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
681.jpg
Grāmatvedības pamati
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Grāmatvedības pamati

Apgūsiet nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, lai varētu strādāt bilancspējīga grāmatveža amatā mazos un vidējos uzņēmumos.

Iemācīsieties sagatavot uzņēmuma gada pārskatu, dažādas atskaites un veikt nodokļu aprēķinus.

Apgūsiet datorgrāmatvedības pamatus.

Iegūsiet izpratni, kur meklēt grāmatvežiem aktuālo informāciju un dokumentu un atskaišu paraugus.

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija

   Piedāvājam Jums grāmatvežu kursus iesācējiem, bez priekšzināšanām, kuri kļūs par pilnvērtīgu zināšanu pamata bāzi Jūsu karjerā. 

  Kurss ir noderīgs arī uzņēmējiem un vadītājiem - iegūtās zināšanas palīdzēs efektīvāk pārvaldīt uzņēmuma resursus un optimālāk plānot un kontrolēt uzņēmuma naudas plūsmu.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  4 mēneši /72 mācību stundas 

  Nodarbību grafiks

  1 rejzi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Īpašais piedāvājums - 10% atlaide. Akcijas laiks: 20.01 – 31.01.2023.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā.  Piedāvājums ir spēkā jaunām grūpam. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  15.02.2023 - 10:00 - 12:50  /trešdienās, online kursi;
  15.02.2023 - 18:00 - 20:50 / trešdienas, online kursi.

  Kontaktnodarbības ar pedagogu ONLINE režīmā. 

  E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

   

  Programmas saturs

  1. Grāmatvedības uzskaites pamati. Grāmatvedības uzskaites organizāciju regulējošie normatīvie akti. Vienkāršā grāmatvedības uzskaite.
  2. Pamatlīdzekļi – kas tie par “zvēriem”? Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite. Pamatlīdzekļu iegāde. Sākotnējās vērtības noteikšana. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodes. Pamatlīdzekļu izslēgšana. Pamatlīdzekļu inventarizācija.
  3. Krājumu uzskaite – bez rutīnas neiztikt! Krājumu raksturojums. Krājumu novērtēšana pēc FIFO vai Vidējās svērtās cenas metodes. Krājumu uzskaite pēc nepārtrauktās vai periodiskās inventarizācijas metodes. Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas un reģistrācijas kārtība darījumos ar precēm.
  4. Stop, skaidrā nauda! Naudas līdzekļu dokumentācija un uzskaite kontos. Skaidrās naudas darījumu nosacījumi. Naudas līdzekļu inventarizācija. Valūtas operāciju uzskaite.
  5. Algas aprēķins – nav nekādi joki! Darba laika uzskaite. Darba samaksas aprēķināšana. Piemaksu un atvaļinājuma naudas aprēķināšana, dažādu atvieglojumu pielietošana, dažādi ieturējumi no darba algas. Vidējās izpeļņas aprēķināšana.
  6. Vai man ir jāmaksā nodokļi? Nodokļi un nodevas. Nodokļu sistēma Latvijā. Nodokļu un nodevu veidi. Pievienotās vērtības nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Atskaišu sagatavošana VID.
  7. Lietvedība – vai tiešām vajag? Dokumentu plūsmas organizēšana uzņēmumā. Grāmatvedības politika. Iesniegumi, rīkojumi, utt. Dokumentu juridiskais spēks.
  8. Uzņēmuma vizītkarte – finanšu pārskati! Grāmatvedības pārskati. Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, Gada pārskata sagatavošana. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
  9. Organizēt savu biznesu ar vienu “peles” klikšķi! Valsts iestādes, kas regulē uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības formas iesācējiem. E-dokumentu aizpildīšana. E-paraksts. Parauglīgumu piemēri.
  10. Mūsdienīgs grāmatvedis -  cilvēks-orķestris! Profesijas attīstība. Tendences un funkcijas. Ne gluži vienkārša grāmatvedība - kā tas notiek lielos uzņēmumos. Robotizācija, digitalizācija, automatizācija.
  11. Visbeidzot prakse! Visam pamatā ir iestatījumi. Datorizētā grāmatvedība. Grāmatvedības programma, tās iespējas. Ienākošo un izejošo rēķinu ievadīšana. Pamatlīdzekļu uzskaite. Preču materiālo vērtību uzskaite. Darba samaksas un nodokļu uzskaite. Avansa norēķinu sagatavošana. Maksājumu uzdevumu sagatavošana. Dažāda veida atskaišu sagatavošana. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina atskaišu izveidošana.
  12. Neliels ieskats Uzņēmuma gada pārskata  finanšu rādītāju analīzē.
  13. Noslēguma pārbaudes darbs.
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

   135.00 EUR /mēnesī (18 mācību st. ).

  Mācību maksa individuāli

   25.00 EUR (ar PVN)/1 mācību stundas

  1 mācību stundas ilgums 40 minūtes

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

  Personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

   9,00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2023
  © 2010-2023 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.