Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
681.jpg
Grāmatvedības pamati
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Grāmatvedības pamati

Apgūsiet nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, lai varētu strādāt bilancspējīga grāmatveža amatā mazos un vidējos uzņēmumos.

Iemācīsieties sagatavot uzņēmuma gada pārskatu, dažādas atskaites un veikt nodokļu aprēķinus.

Apgūsiet datorgrāmatvedības pamatus.

Iegūsiet izpratni, kur meklēt grāmatvežiem aktuālo informāciju un dokumentu un atskaišu paraugus.

  Kursa mērķis

  Apgūstot kursu Bilancspējīgs grāmatvedis – spēsiet konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi pildīt bilancspējīga grāmatveža pienākumus mazos un vidējos uzņēmumos.

  Mērķa auditorija

   Piedāvājam Jums grāmatvežu kursus iesācējiem, bez priekšzināšanām, kuri kļūs par pilnvērtīgu zināšanu pamata bāzi Jūsu karjerā. 

  Kurss ir noderīgs arī uzņēmējiem un vadītājiem - iegūtās zināšanas palīdzēs efektīvāk pārvaldīt uzņēmuma resursus un optimālāk plānot un kontrolēt uzņēmuma naudas plūsmu.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  72  mācību stundas - 4 mēneši;

  Nodarbību grafiks

   1 reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Īpašais piedāvājums - 12% atlaide!  Akcijas laiks: 25.10 – 05.11.2022. 

    5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2023. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  17.01.2022 - 17:45 - 20:35 /otrdienās, online kursi;
  18.01.2023 - 18:10 - 21:00 / trešdienās.

   

  Apmācības notiks tiešsaistē līdz tiks atjaunota iespēja mācīties klātienē! Vietu skaits ierobežots!  Klausītāji var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātu.

   

  Programmas saturs

  Teorijas + prakses maksimums!

  1. Bez pamatiem - nekādā gadījumā! Grāmatvedības pamati. Normatīvie akti, kas regulē grāmatvedības organizāciju. Vienkāršā grāmatvedības uzskaite. Grāmatvedības metodes - kases un uzkrāšanas principi.
  2. Bez aktīva nav pasīva! Tās struktūra. Grāmatvedības kontu plāns. Bilances konti. Operāciju konti. Divkāršais ieraksts. Sintētiskie un analītiskie konti.
  3. Pamatlīdzekļi – kas tie par “zvēriem”? Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite. Pamatlīdzekļu iegāde. Sākotnējās vērtības noteikšana. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodes. Pamatlīdzekļu izslēgšana. Pamatlīdzekļu inventarizācija.
  4. Krājumu uzskaite – bez rutīnas neiztikt! Krājumu raksturojums. Krājumu novērtēšana pēc FIFO vai Vidējās svērtās cenas metodes. Krājumu uzskaite pēc nepārtrauktās vai periodiskās inventarizācijas metodes. Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas un reģistrācijas kārtība darījumos ar precēm.
  5. Stop, skaidrā nauda! Naudas līdzekļu dokumentācija un uzskaite kontos. Skaidrās naudas darījumu nosacījumi. Naudas līdzekļu inventarizācija. Valūtas operāciju uzskaite.
  6. Algas aprēķins – nav nekādi joki! Darba laika uzskaite. Darba samaksas aprēķināšana. Piemaksu un atvaļinājuma naudas aprēķināšana, dažādu atvieglojumu pielietošana, dažādi ieturējumi no darba algas. Vidējās izpeļņas aprēķināšana.
  7. Vai man ir jāmaksā nodokļi? Nodokļi un nodevas. Nodokļu sistēma Latvijā. Nodokļu un nodevu veidi. Pievienotās vērtības nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Atskaišu sagatavošana VID.
  8. Lietvedība – vai tiešām vajag? Dokumentu plūsmas organizēšana uzņēmumā. Grāmatvedības politika. Iesniegumi, rīkojumi, utt. Dokumentu juridiskais spēks.
  9. Uzņēmuma vizītkarte – finanšu pārskati! Grāmatvedības pārskati. Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, Gada pārskata sagatavošana. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
  10. Organizēt savu biznesu ar vienu “peles” klikšķi! Valsts iestādes, kas regulē uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības formas iesācējiem. E-dokumentu aizpildīšana. E-paraksts. Parauglīgumu piemēri.
  11. Mūsdienīgs grāmatvedis -  cilvēks-orķestris! Profesijas attīstība. Tendences un funkcijas. Ne gluži vienkārša grāmatvedība - kā tas notiek lielos uzņēmumos. Robotizācija, digitalizācija, automatizācija.
  12. Visbeidzot prakse! Visam pamatā ir iestatījumi. Datorizētā grāmatvedība. Grāmatvedības programma, tās iespējas. Ienākošo un izejošo rēķinu ievadīšana. Pamatlīdzekļu uzskaite. Preču materiālo vērtību uzskaite. Darba samaksas un nodokļu uzskaite. Avansa norēķinu sagatavošana. Maksājumu uzdevumu sagatavošana. Dažāda veida atskaišu sagatavošana. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina atskaišu izveidošana.
  13. Kur ir peļņa? Neliels ieskats uzņēmuma gada pārskata finanšu rādītāju analīzē.
  14. Es esmu mūsdienīgs grāmatvedis! Noslēguma pārbaudes darbs.
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  135.00 Eur ar PVN/mēn. (18 mācību st.).

   

  Mācību maksa individuāli

   25,00 EUR ar PVN /viena mācību stunda

  (viena mācību stunda – 40 min.)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

   Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

   9.00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  *Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  *Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2022
  © 2010-2022 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.