Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
448.jpg
Aprūpes speciālists
Mājas personāls
Reģistrējieties

Aprūpes speciālists

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

   

   

  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums

   

   

   

  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām